Приемане и съгласие
Приемането на настоящите условия и правила са задължителни, за да можете да използвате услугите на интернет страницата www.lov-leis.com (наричана за краткост Сайт). Те уреждат взаимоотношенията между “ГМ Медиа” ЕООД, наричан по-долу Издател и Вас, наричан по-долу Потребител. Приемането им представлява сключване на договор между тези две страни, на базата на който имате правото да разгледате и закупите стоките предлагани на Сайта. Сайтът може да бъде разглеждан от Потребителите свободно без да е необходима регистрация.
Чрез отметка в полето “Съгласен съм с общите условия” Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електнонния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите общи условия приема ги изцяло и се задължава да ги спазва безусловно.

Регистрация
За да има правото да извършва поръчки за закупуване на стоки от Сайта, Потребителят трябва да попълни електронната форма за регистрация, в която посочва коректни данни, необходими за издаването на фактура, както и валиден адрес, телефонен номер и e-mail адрес. Издателят потвърждава извършената регистрация, чрез изпращане на имейл на посочения електронен адрес от Потребителя.
Лична информация за потребители физически лица:
* Име
* Пълен и точен адрес за доставка
* Телефон за контакт
* Имейл адрес
Предоставената информация от физически лица се класифицира като лична и се защитава от Издателя като такава.
Информация за юридически лица:
* Наименование на фирмата
* Данни за фирмата – седалище, ЕИК (Булстат), ИД по ДДС
* Точен адрес за доставка
* Телефон за контакт
* Имейл адрес
Потребителят се задължава да поддържа актуална подадената информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща. Издателят не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация и повторното им изпращане се поема от Потребителя.

Поверителност на личните данни
Издателят “ГМ Медиа” ЕООД защитава личните данни на Потребителите, предоставени при попълване на електронните форми за регистрация, съгласно Закона за защита на личните данни. Издателят може да използва личните данни единствено и само с цел обслужване на потребителите при приемане и изпълнение на поръчки и в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Предоставяне на личните данни е възможно само когато е изискана информация от държавни органи и лица, оправомощени със закон. При желание на Потребителя клиентският му акаунт, заедно с цялата прилежаща информация, може да бъде изтрит от базата данни.

Ограничаване на отговорността
Издателят не носи отговорност за последствия и евентуални вреди, които са в резултат от непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други причини за достъпа, използването или невъзможността за достъп до Сайта. В случай на преодоляване на мерките за сигурност и последваща загуба или разпространение на информация, достъп или ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия Издателят не носи отговорност. Издателят не носи отговорност за вредите и последствията, в случай на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за потребителя. При съмнения за проникване в клиентския профил Потребителя трябва веднага да подаде сигнал на Издателят.

Продукти
Продуктите предлагани за онлайн продажби са създадени от фирмата притежател на домейна www.lov-leis.com (“ГМ Медиа“ ЕООД).

Поръчки – създаване, цени и начин на плащане. Отказване на поръчка.
Сайтът предоставя удобен интерфейс за създаването на поръчката Ви. След като потвърдите поръчката, на посоченият от Вас имейл адрес ще получите потвърдително писмо с номер и дата на поръчката, както и нейното съдържание и крайна цена. Цената на стоките посочени на Сайта са крайни и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. Те не включват цената за доставка до Потребителя. Начинът на плащане е наложен платеж или чрез платформа за онлайн разплащания Stripe. Заплащането на поръчката се извършва на куриера при доставката, когато тя е с наложен платеж.
Потребителят може да откаже поръчката си преди тя да бъде подготвена и предадена на куриер за доставка на адрес.

Доставка – начин, срок и цена. Отказ да приеме доставка.
Доставката на поръчаната стока се осъществява чрез спедиторска фирма. Срокът на доставка до избраната от Потребителя крайна дестинация е до 3 работни дни. Когато продукта не е наличен , ние сме длъжни да Ви уведомим в горепосочения срок и да посочим нов срок за доставка. Издателят не носи отговорност за забава на поръчките по вина на куриерската фирма, неточен адрес или други форсмажорни обстоятелства, но независимо от тези причини се задължава да уведоми Потребителя за това и да посочи нова дата на доставка. Цената за доставката на стока се определя в зависимост от теглото, размера и дестинацията, съгласно цените на съответната спедиторска фирма. Техните ценови листи са достъпни на интернет сайтовете им.
Потребителят има право да провери пъръчаната и доставена стока преди да я приеме и заплати от куриерската фирма.
Потребителят има право да откаже приемането на пратката, ако сумата, която следва да заплати на куриера не съответства на дължимата. В този случай, молим Потребителя да се свърже незабавно с Издателя за отстраняването на несъответствието.
Ако при получаването на стоката, тя е с нарушена опаковка поради неправилно транспортиране или има липси и повреди, Потребителя може да откаже да приеме стоката и в присъствието на куриера да направи запис в товарителницата. Изготвя се констативен протокол, в който е описано състоянието на пратката при доставка и нейната опаковка. В случай, че клиента вземе пратката на своя отговорност и не предяви своите претенции пред куриера, рекламацията е недействителна.
Заплащането на поръчката става чрез наложен платеж с пощенски запис.

Рекламации и връщане на продукти
Рекламации се приемат по имейл или друг удобен за клиента начин, като той посочва причините за предявената рекламация. Издателят си запазва правото да не приема констатацията на клиента, ако прецени, че основанието му за рекламация е неоснователно или е следствие на неправилна употреба от страна на Потребителя. Издателят уведомява клиента за становището си на посочения от него телефон или имейл.
Съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Потребителя има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от получената стока в срок до 14 (четиринадесет) работни дни, считано от деня на получаването и. Потребителят е длъжен да уведоми писмено Издателят относно желанието си да върне стоката на имейл: contact@lov-leis.com, и да я върне на посочения адрес от Издателя, като разходите по връщането са за сметка на Потребителя. Потребителят е длъжен да съхранява получените стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл.55, ал.1 от ЗЗП. За да бъдат върнати обратно закупените продукти задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена цялостта на опаковката. Продуктите трябва да отговарят на вида, в който са получени от Потребителя. На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия съгласно ЗЗП. Издателят има право да откаже връщането на продукт, съобразно действащото законодателство.
В случай на връщане на доставен вече продукт и спазване на условията за цялостност на опаковката и неизползване на стоката Издателят възстановява сумата по стойността на продуктите в 30-дневния законоустановен срок по банкова сметка, посочена от Потребителя. Всички разходи, които Потребителя е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността на продуктите от поръчката остават за негова сметка.

 

Отговорност

Авторът и издателят разказват една истинска история в книгата „Победи диагнозата“. Авторът и издателят не носят отговорност за каквито и да било действия и последствия на хора, които следват или отказват да следват рецептите в самата книга. Целта на книгата е да информира, а не да бъде ръководство за употреба.