Сайтът Lov-Leis.com защитава личните данни на Потребителите, предоставени при попълване на електронните форми за регистрация, съгласно Закона за защита на личните данни. Сайтът може да използва личните данни единствено и само с цел обслужване на потребителите при приемане и изпълнение на поръчки и в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Предоставяне на личните данни е възможно само когато е изискана информация от държавни органи и лица, оправомощени със закон. При желание на Потребителя клиентският му акаунт, заедно с цялата прилежаща информация, може да бъде изтрит от базата данни.